Pečeme spolu

Pojďme společně proměnit areál bývalého Freyova cukrovaru v lepší místo.
^

Revitalizace areálu

Freyův cukrovar byl založen již v roce 1835. Sousední Pekárny Odkolek zde byly postaveny až o téměř 80 let později, tedy v době, kdy byla výroba v cukrovaru ukončena. Po skončení 2. světové války byl areál cukrovaru přidružen k pekárnám a dál sdílel jejich osud. Dnes jsou oba areály rozsáhlým, veřejnosti uzavřeným brownfieldem, který chátrá. Společnost Metrostav Development, a. s., v současné době připravuje projekt revitalizace celého tohoto území. V první etapě bude revitalizován areál pekáren, v 2. etapě areál cukrovaru. Cílem revitalizace je využít potenciál území, navázat na okolí a do areálu znovu vnést život a otevřít ho veřejnosti. Zapojte se a pojďte společně s námi utvářet budoucí podobu tohoto území.

SEZNAMTE SE S NÁVRHEM