Pečeme spolu

Příběh území
^
1832 – 35

Založení Freyova cukrovaru ve Vysočanech

Roku 1832 zřídil Bedřich Frey starší ve Vysočanech první primitivní výrobnu cukru a roku 1835 otevřel ve Vysočanech svůj nový parní cukrovar. Hlavní objekt cukrovaru byl postaven v empírovém stylu. Jako jeden z prvních zde zavedl hydraulické lisy.

60. léta 19. století

Rozvoj cukrovaru pod vedením Bedřicha Freye mladšího

V tomto období přebírá vedoucí pozici v továrně Bedřich Frey mladší, který pokračuje v otcově odkazu a dál cukrovar rozvíjí. Začal ve zdokonalování výroby spolupracovat s plzeňským průmyslníkem, člověkem všestranného technického nadání Hugo Jelínkem. Roku 1863 provedli první saturaci cukrové šťávy (tzv. Frey-Jelínkovu saturace).

1881

Zavedení první telefonní linky v Praze

O tom, že byl Bedřich Frey průkopníkem ve všech ohledech svědčí i skutečnost, že zde 21. května 1881 byla mezi jeho bytem a cukrovarem zavedena 1. telefonní linka v Praze. Vysočany byly pražskou výspou průmyslové moderny.

1915

Ukončení výroby v cukrovaru, založení Avie a motocykly

V roce 1915 byla výroba v cukrovaru ukončena. Následovala přestavba areálu pro nové využití, kterou provedl na počátku 30. let minulého století stavitel Hejduk. V areálu následně sídlily různé menší firmy, z nichž některé se později významně zapsaly do průmyslové historie Prahy. Založena zde byla například i továrna Avia a své první pokusy zde prováděl motocyklový konstruktér J. F. Koch.

po roce 1945

Přidružení areálu bývalého Freyova cukrovaru k pekárnám Odkolek

Po skončení 2. světové války byl areál bývalého Freyova cukrovaru přidružen k sousedním Odkolkovým pekárnám a spolu s nimi byl v roce 1947 znárodněn.

1994

Ukončení výroby Pekáren Odkolek

Po roce 1990 by podnik zahrnující areál Pekáren Odkolek i bývalého Freyova cukrovaru privatizován. V roce 1994 zde byla ukončena výroba. Od roku 2005 zůstávají areály bývalých pekáren Odkolek i Freyova cukrovaru opuštěny a postupně chátrají.

1832 – 35
60. léta 19. století
1881
1915
po roce 1945
1994