Pečeme spolu

Zapojte se
^

JAK SE MŮŽETE DO PŘÍPRAVY PROJEKTU REVITALIZACE ZAPOJIT?

Místní obyvatelé jsou nejlepšími znalci území, které každodenně užívají. Vědí, co v území funguje, co je naopak třeba zlepšit a co v oblasti chybí. Cílem revitalizace je, aby území sloužilo a poskytovalo kvalitní prostředí pro spokojený život nejenom nových, ale i současných obyvatel a návštěvníků území. Zajímá nás tedy, jak se vám v oblasti žije a jaké potřeb by nová čtvrť po revitalizaci mohlo naplňovat.

Zároveň vás chceme pravidelně informovat o vývoji projektu a dalších aktualitách spojených s jeho realizací.

K JAKÝM TÉMATŮM JE MOŽNÉ SE VYJADŘOVAT?

Revitalizaci bývalého areálu Freyova cukrovaru
připravuje soukromý investor, předmětem konzultace by neměla být míra zastavění
a forma zástavby, která vychází z platné územně plánovací dokumentace.
Veřejnost však může podávat podněty k využití veřejných prostranství.
Investor společně s architekty poté sebrané podněty zpracuje a zveřejní,
jakým způsobem budou do projektu revitalizace zapracovány.


SEZNAMTE SE S KONCEPTEM REVITALIZACE

KDY A JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT

Zajímá vás budoucnost areálu bývalého Freyova cukrovaru? Kde se dozvíte více informací o připravované revitalizaci a jak se můžete zapojit? Co vše již proběhlo a co se chystá?

29. června 2020
Sousedské setkání nad mapou
hodnocení současného stavu území a potřeb obyvatel a uživatelů území
10. prosince 2020
Představení konceptu návrhu revitalizace
představení návrhu s možností konzultace s architekty a investorem
10. prosince 2020 – 10. ledna 2021
Veřejná konzultace návrhu
možnost podat online komentář k návrhu revitalizace
leden 2021
vyhodnocení komentářů a jejich zohlednění v návrhu

KONZUTLACE NÁVRHU REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO FREYOVA CUKROVARU S VEŘEJNOSTÍ

Pomozte nám najít vhodnou podobu veřejných prostranství v areálu bývalého Freyova cukrovaru ve Vysočanech. Získané podněty budou předány pracovní skupině složené se zástupců investora a architektů připravujících projekt revitalizace. Všechny podněty budou zpracovány a výsledný dokument s reakcemi na Vaše komentáře bude zveřejněn zde na webových stránkách www.vysocanskymlyn.cz.

Děkujeme, že se spolu s námi budete podílet na revitalizaci areálu Freyova cukrovaru.